Welkom op de website van de Sint Marcus kerk

categorieen

Dienarenprogramma, A3daad Gadem

2013-12-07 21:33:14

Op iedere vrijdagavond is er om 19:00, een les voor de jongeren vanaf 16 jaar die dienaar willen worden, binnen de zondagschool of op een andere plek in de kerk. Er worden verschillende lessen gegeven en uiteindelijk volgt er als de opleiding met goed gevolg is afgelegd een diploma. Amba Arseny geeft les over de geloofsbelijdenis, Magdie Mikhaiel geeft les over de Bijbel, Mina Saleeb geeft les over de geschiedenis van de kerk, abouna Angilious en abouna Yohanna geven les over de rituelen en de bouw van de kerk, Emiel Awad geeft Koptische les, Nahed Gerges geeft b ..Meer

De Bookshop

2013-09-20 11:23:26

De bookshop bestaat al sinds de opening van de kerk van st. Marcus in Den Haag. Ze hebben hem al verschillende keren uitgebreid tot de grote die het nu heeft. De dienaren van de bookshop hebben hem mooi gemaakt gezorgd voor Nederlands en Arabische boeken, zoals de boeken om te bidden, over heilige mensen, de martelaren, personen in de Bijbel ook voor kinderen van verschillende leeftijden in het Arabisch en Nederlands. Ze hebben ook de mogelijkheid om videobanden over te zetten op DVD, ook hebben ze dvd’s van de heilige mensen. Kleding voor diakenen en dopeli ..Meer

Diakenen

2013-09-20 11:21:21

Diakenen De kerk is druk bezig met het organiseren van Alhan les en maakt hier een schema voor. Voor alhan les zijn drie categorieën gemaakt; 1.4 t/m 8 jaar voorbereiding en het leren van kleine stukjes alhan door diaken Mmdooh Eskander. 2.Van 9 t/m 13 jaar alhan van de mis door diaken Steven Morcos en Albert Armanious. 3. Vanaf 14 jaar alhan voor bijzondere gelegenheden zoals feesten. Voor de misdienaren is er een schema voor het hele jaar. ..Meer

Zondagschoolactiviteiten

2013-09-20 11:19:43

Activiteiten van de zondagschool van de kerk van st. Marcus te Den Haag: Zondagschooldienst voor de kinderen van 1 jaar t/m 12 jaar Klassen van de zondagschool: 1. St. Abanoub voor de peuters en groep 1 2. De Maagd Maria voor 2 3. Papa Korollos voor groep 3 4. Abu Sefein voor groep 4 5. St. Marina voor groep 5 6. Mari Guirguis voor groep 6 7. Papa Shenouda voor groep 7 8. Mari Mina voor groep 8 De zondagschool geeft niet alleen les maar laat de kinderen ook psalmen uit hun hoofd leren en leert hun uit de Agbeya bidden. De zondagschool zorgt ervoor dat de ..Meer

Jongerenbijeenkomsten

2013-09-20 11:15:59

Jongeren Bijeenkomst Als we bijeenkomst hebben op vrijdag dan bespreken we een onderwerp. Onderwerpen van de bijeenkomsten zijn : Bijbelse onderwerpen/ verhalen van de heiligen/ sociale vraagstukken. Amir Tadrosgroep:Brugklas (tant Nahed/tant Mariam) Tamav Iriniegroep:tweede en derde klas middelbare school (tant Rachel/amoe Maged) ………………………..: vanaf de vierde klas middelbare school (Amoe Mina/amoe Magdie/Mira) Bijeenkomsten voor de jongeren vanaf de brugklas(+/_ 13 jaar); Zondag na de kerk(zond ..Meer

De Heilige Mis

2013-09-20 11:09:11

De Mis begint de avond ervoor met het avondwierookgebed, in de ochtend word het ochtendwierookgebed, het 3e en het 6e uur uit het gebedenboek(de Agbeya) gebeden. Daarna begint de Heilige mis, de bel wordt geluid en de celebrant kiest het Lam uit het oneven aantal broden en controleert de zuiverheid van de wijn die hem wordt aangeboden door een diaken. Daarna zegt de celebrant de absolutie en de voorbeden gevolgd door de schriftlezingen. De grote voorbeden, hierin wordt o.a. gebeden om de vrede van de kerk, onze patriarch, bisschoppen en de bijeenkomsten. Dan ..Meer